חדשות אדמה יוצרת
בית הספר הפתוח לצילום

"הידע מאפשר לנו להגדיר, 
 הדמיון מאפשר לנו ליצור"
 

 

בימים נפתחת ההרשמה לסדנאות הצילום לשנה הקרובה.
 

 לפריסה הארצית של אדמה 

לפרטים נוספים על סדנאות הצילום ניתן להתקשר ישירות ליואל: 
050-5311857
או למייל
y-adama@zahav.net.il