ברוכים הבאים לאתר
אדמה יוצרת
 "בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד
יש שם בית גבוה גבוה בלי חלונות עם שלוש ארובות
ושלושים מכונות יום ולילה עובדות ושבעים פועלים עם סינר וכפפות
מכינים שוקולד בכל הצורות שוקולד קטן ושוקולד גדול
שוקולד יקר ושוקולד בזול שוקולד אגוזים ושוקולד סתם
לעשירים ולכולם והריח בחינם וכל האזרחים עוצרים ומריחים..."

 יהונתן גפן