ברוכים הבאים לאתר
אדמה יוצרת
נפתחה ההרשמה למיני
סדנת צילום למבוגרים
באיזור מודיעין
לקייץ 2018
6 מפגשים 3 עיוניים ו 3 מעשיים, בהנחיית ניצן ויואל שתרוג
לתוכנית הלימודים

בנוסף נפתחת
סדנת צילום לנוער במודיעין
בהנחיית ניצן שתרוג