"בשם האב, הבן ורוח הקודש"
פסלים על גג כנסיית פטרוס ברומא 
צילום: יואל שתרוג
 
צמצם 4.5 F מהירות 1:1250 ISO 200