ברוכים הבאים לאתר
אדמה יוצרת
"תפקידו של האמן
הוא ליצור את השמש בשעה שאיננה"

 רומן רולן