סדנאות אדמה יוצרת לשנת 2008-2009

בית הספר הפתוח לצילום