אדמה יוצרת - ניוזלטר צריך כותרת יפה יותר, אבל זה הכיוון   
     
  
   
 
 
תאריך 9.9.09

כאן יהיה פתיח לגליון הראשון של העיתון

שאלה גדולה:
האם לא למרכז/להגדיל את החלון הזה?
 
כל הטקסט יהיה ארוז בתוך טבלה והרווחים בין השורות - אלה שורות ריקות (אחת תספיק)
בכל שורה שלוש עמודות, הראשונה לתמונה ממורכזת שתהיה תמיד ברוחב 100 פיקסלים - מכסימום.
הגובה משתנה בהתאם
ובעמודה השניה יהיה טקסט מתאר, מזמין, מציע וכו'.
בין עמודת התמונות לעמודת הטקסט יש עמודה לרווח בלבד.

עריכת העיתון מתבצעת באופן הבא:
כותרות - תכתוב על הכותרת הקודמת וכך תשמור את פרטי העיצוב
הודעות, מאמרים: הוספה על ידי הוספת שורה ומחיקה על ידי מחיקת שורה זה ישמור הכל נקי.

כאשר תתחיל עיתון חדש - ניתן יהיה להתחיל מהעיתון הקודם - או ליצור תבנית, כרצונך.
וזהו -
טוב,, כמעט זהו - כל העמודים יהיו באתר מאורגנים בתפריט הצדדי (לשם הנוחיות בלבד)
נניתן יהיה לראות את העיתון גם מתוך האתר
אתה פשוט צריך להחליט היכן אתה רוצה שיופיעו כל הגליונות


שיהיה עיתון של אומנות והשראה - כל השאר יבוא מאליו
     
     
  אני חושב שהטקסט יכול להופיע בכחול הזה
והוא גם יכול להיות מודגש
כמובן שיהיו לינקים בתוך הטקסט וגם ניתן להצמיד לתמונה
    וכאן יש שורת רווח
     
טקטס צמוד לתמונה שיכול לתת הסברים כאורך הגלות - אם רק רוצים   על הרקע לטבלה נשאר לי לעבוד כך שהוא יראה יפה יותר
     
   

מה דעתך יואל?

 
    ובסיום הגליון - כתובת + מ