אנחנו רק חדשות טובות

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

אנחנו רק חדשות טובות