הרצאה

פריז - חלק ג

חזרה אל 
כל ההרצאות

לפרטים נוספים ולהזמנת ההרצאה - יואל שתרוג -טלפון 050-5311857 מייל - y-adama@zahav.net.il

קובץ מצורף: