רגע של שקט - ניצן שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
ניצן
שתרוג

קליפ השבוע -

רגע של שקט - ניצן שתרוג - אדמה יוצרת