קרן אור / יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

קרן אור / יואל שתרוג - אדמה יוצרת