זו אמריקה

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

זו אמריקה