יזהר אשדות | שמש סתיו

מאת:
יואל
שתרוג

"רוח הביאה הביתה רגע צלול.... אין מה לתהות על הזמן שהלך לאיבוד - או ברח, יש לנו עוד הזדמנות, זה כתוב ברחוב על גדרות, חלונות ופנים תסתכלי איך שהן זוהרות, ברחוב מחרוזות מזכוכית בשמש סתיו"

קליפ השבוע -

יזהר אשדות | שמש סתיו

"רוח הביאה הביתה רגע צלול.... אין מה לתהות על הזמן שהלך לאיבוד - או ברח, יש לנו עוד הזדמנות, זה כתוב ברחוב על גדרות, חלונות ופנים תסתכלי איך שהן זוהרות, ברחוב מחרוזות מזכוכית בשמש סתיו"