חופים הם לפעמים

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

חופים הם לפעמים