מאיר שלו וקילו גזר

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

מאיר שלו וקילו גזר