מכחולים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

מכחולים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

ציור - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk - מכחולים

מכחולים- הסטודיו של אורית אקטע הילדסהיים - צילום: יואל שתרוג / צמצם: 3.5 / מהירות 1:60 / ISO 400

קליפ השבוע -

מכחולים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת