צוקים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

צוקים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

סוף העולם שמאלה - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

"צוקים" קאבו דה רוקה - פורטוגל / צילום: יואל שתרוג / צמצם 5.6 / מהירות 1:60 ISO 400

קליפ השבוע -

צוקים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת