מושחתים נמאסתם

מאת:
יואל
שתרוג

מתוך הכתבה "צדק חברתי"

קליפ השבוע -

מושחתים נמאסתם