פרח משוגע - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג
7/5/2020

תמונת השבוע -

פרח משוגע - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

פרח משוגע - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

"פרח משוגע" צילום: יואל שתרוג "היא הייתה הקיסרית הלבנה של הצלילים הנבראים מן הקרעים בנשמה, היא הייתה הקיסרית של האובדים והתוהים, הנודדים במרחבים של אלוהים. היא הייתה הקיסרית היחפה ושפחתם של הכאב והבדידות החשופה, היא הייתה הנערה המקבצת נחמה במיתרים הניחרים שבגרונה. היא שרה כמו מי שנלחם על חייו, היא שרה כמו מי שמסגיר את פחדיו, היא שרה כמו מי שזקוק למגע אני רוצה לקרוא לה פרח משוגע.

7/5/2020

קליפ השבוע -

פרח משוגע - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

7/5/2020