לולה - ימים של שקט

מאת:
יואל שתרוג וצוות אדמה יוצרת

"הנה הם באים ימים של שקט, נצא אל החלון לראות אם כלו כבר המים, אולי כבר יש באופק אדמה זוגות זוגות נצא זוגות זוגות נביט אל השמיים, נחכה ביחד ליונה.הנה הם באים ימים של שקט, אחרי שכבר איבדנו את הכל תשב איתי עכשיו על המרפסת תבכה איתי ביחד על אתמול. הנה הם באים ימים של שקט, שנינו כאן ביחד על ההר המים כבר ירדו ויש גם קשת אפשר לקום, סוף העולם עבר"

קליפ השבוע -

לולה - ימים של שקט

"הנה הם באים ימים של שקט, נצא אל החלון לראות אם כלו כבר המים, אולי כבר יש באופק אדמה זוגות זוגות נצא זוגות זוגות נביט אל השמיים, נחכה ביחד ליונה.הנה הם באים ימים של שקט, אחרי שכבר איבדנו את הכל תשב איתי עכשיו על המרפסת תבכה איתי ביחד על אתמול. הנה הם באים ימים של שקט, שנינו כאן ביחד על ההר המים כבר ירדו ויש גם קשת אפשר לקום, סוף העולם עבר"