Disturbed - The Sound Of Silence

מאת:
יואל
שתרוג
30/4/2020

הצליל של השקט - שלום חושך, ידידי הוותיק, באתי לדבר איתך שוב מכיוון שחזון זוחל ברכות, השאיר את זרעיו בזמן שישנתי והחזון שנשתל במוחי, עדיין נשאר בתוך קול השקט... ראיתי עשרת אלפים איש, אולי יותר אנשים מדברים מבלי לדבר. אנשים שומעים בלי להקשיב, אנשים כתבו שירים שמעולם לא ישירו, ואף אחד לא העז לעורר את קול הדממה"

קליפ השבוע -

Disturbed - The Sound Of Silence

הצליל של השקט - שלום חושך, ידידי הוותיק, באתי לדבר איתך שוב מכיוון שחזון זוחל ברכות, השאיר את זרעיו בזמן שישנתי והחזון שנשתל במוחי, עדיין נשאר בתוך קול השקט... ראיתי עשרת אלפים איש, אולי יותר אנשים מדברים מבלי לדבר. אנשים שומעים בלי להקשיב, אנשים כתבו שירים שמעולם לא ישירו, ואף אחד לא העז לעורר את קול הדממה"
30/4/2020