צייר לי עולם / יואל שתרוג

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

צייר לי עולם / יואל שתרוג