מחוגי הזמן - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

מחוגי הזמן - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מוזיאון ד'אורסה פריז - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - Musee d'Orsay - שעון - yoel sitruk -

מוזיאון ד'אורסה פריז - מחוגי הזמן - צילום: יואל שתרוג / צמצם: 9 / מהירות : 1:320 / ISO 200

קליפ השבוע -

מחוגי הזמן - יואל שתרוג - אדמה יוצרת