תודה לחיים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

תודה לחיים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

בואנוס איירס - Buenos Aires - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

תודה לחיים - בואנוס איירס - צילום: יואל שתרוג / צמצם: 5.6 / מהירות: 1:60 / ISO 125

קליפ השבוע -

תודה לחיים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת