ימי קציר - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

FIELDS OF GOLD - Sting (Benedetta Caretta & Riccardo Bertuzzi Cover)

קציר - שבועות - מרחבים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

שיבולת בשדה - גליל תחתון - צילום: יואל שתרוג / צמצם: 22 / מהירות 1:75 / ISO 100


קציר - שבועות - אירלנד -מרחבים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

ימי קציר - אירלנד - צילום: יואל שתרוג / צמצם 16 / מהירות: 1:250 / ISO 200


קציר - שבועות - מרחבים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

שדות של סודות - שדות קיבוץ סער - צילום: יואל שתרוג / צמצם: 8 / מהירות 1:60 / ISO 200


קליפ השבוע -

ימי קציר - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

FIELDS OF GOLD - Sting (Benedetta Caretta & Riccardo Bertuzzi Cover)