הריני - רביד פלוטניק ואביתר בנאי

מאת:
יואל
שתרוג

"הריני"- רביד פלוטניק ואביתר בנאי - הריני מקבל על עצמי לאהוב, לאהוב, עם כל השנאה שבתוכי, לאהוב, לאהוב..... היום אני לוקח אחראיות על כל השטויות שעשיתי ובכל מי שפגעתי, מבקש סליחה

קליפ השבוע -

הריני - רביד פלוטניק ואביתר בנאי

"הריני"- רביד פלוטניק ואביתר בנאי - הריני מקבל על עצמי לאהוב, לאהוב, עם כל השנאה שבתוכי, לאהוב, לאהוב..... היום אני לוקח אחראיות על כל השטויות שעשיתי ובכל מי שפגעתי, מבקש סליחה