המדבר מדבר

מאת:
יואל
שתרוג
15/4/2020

תמונת השבוע -

המדבר מדבר

"המדבר מדבר מעברינו, קרו דברים במדבר, נראו קולות ממדבר, הסוד ניתן במדבר שתיקה הייתה במדבר. המדבר מדבר...." שלמה בר - צילום: יואל שתרוג

15/4/2020

קליפ השבוע -

המדבר מדבר

15/4/2020