מגשרים" - יואל שתרוג" - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

מגשרים" - יואל שתרוג" - אדמה יוצרת

גשר יהודית - תל אביב - 21 לדצמבר -מגשרים - יום ההיפוך - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

"מגשרים" גשר יהודית תל אביב - צילום: יואל שתרוג / צמצם: 4.5 / מהירות: 1:60 / ISO 4000

קליפ השבוע -

מגשרים" - יואל שתרוג" - אדמה יוצרת