מגשרים" - יואל שתרוג"

מאת:

קליפ השבוע -

מגשרים" - יואל שתרוג"