קרן שמש מאוחרת / יואל שתרוג - יואל שתרוג

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

קרן שמש מאוחרת / יואל שתרוג - יואל שתרוג

יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk - קרן שמש מאוחרת - לפיד

"קרן שמש מאוחרת" צילום: יואל שתרוג / צמצם 5.6 / מהירות 1:60 / iso 200 "קרן שמש מאוחרת, בשיערך יפה שלי. את קרובה הערב' את כל כך מוכרת לי קרן שמש מאוחרת' לא נזקקת למילים "

קליפ השבוע -

קרן שמש מאוחרת / יואל שתרוג - יואל שתרוג