היו היה פנס בודד - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

היו היה פנס בודד - יואל שתרוג - אדמה יוצרת