ליפתא- חלון לחלום - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

ליפתא- חלון לחלום - יואל שתרוג - אדמה יוצרת