אור בבית חנוכה 2015 - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

אור בבית חנוכה 2015 - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

אור בבית - בנות שתרוג - חנוכה 2015 - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

"אור בבית - חנוכה 2015" - נועם ניצן וגל - צילום: יואל שתרוג / צמצם 4 / מהירות 1:90 / ISO 3500

קליפ השבוע -

אור בבית חנוכה 2015 - יואל שתרוג - אדמה יוצרת