אור בבית חנוכה 2015 - יואל שתרוג

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

אור בבית חנוכה 2015 - יואל שתרוג

"אור בבית - חנוכה 2015" - נועם ניצן וגל - צילום: יואל שתרוג / צמצם 4 / מהירות 1:90 / ISO 3500

קליפ השבוע -

אור בבית חנוכה 2015 - יואל שתרוג