לאוהבים את האביב

מאת:
יואל
שתרוג

מי היו שם? היא והוא, עם ההיא וההוא והנונינו - בשדה לבד הלכו והציפורים סביב מזמרות בקול עדינג: דינגה דינגה דינג, - דינגה דינגה דינג לאוהבים האוהבים את האביב.

קליפ השבוע -

לאוהבים את האביב

מי היו שם? היא והוא, עם ההיא וההוא והנונינו - בשדה לבד הלכו והציפורים סביב מזמרות בקול עדינג: דינגה דינגה דינג, - דינגה דינגה דינג לאוהבים האוהבים את האביב.