Mercedes Sosa - Gracias A La Vida

מאת:
יואל
שתרוג

"תודה על החיים" מרסדס סוסה - "תודה לחיים שנתנו לי כה הרבה נתנו לי את שתי עיניי, בפקחי אותן אני יכולה היטב להבחין בין שחור ללבן, ובשמיים את עומק הכוכבים ובין ההמונים את "הגבר שאני אוהבת.

קליפ השבוע -

Mercedes Sosa - Gracias A La Vida

"תודה על החיים" מרסדס סוסה - "תודה לחיים שנתנו לי כה הרבה נתנו לי את שתי עיניי, בפקחי אותן אני יכולה היטב להבחין בין שחור ללבן, ובשמיים את עומק הכוכבים ובין ההמונים את "הגבר שאני אוהבת.