מה שצבע יכול לעשות

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

מה שצבע יכול לעשות