אור הירח - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:

קליפ השבוע -

אור הירח - יואל שתרוג - אדמה יוצרת