מסדרון הצדק - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

מסדרון הצדק - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

בואנוס איירס - בית המשפט - מסדרון הצדק - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

"מסדרון הצדק - בואנוס איירס - צילום: יואל שתרוג - הכניסה לפקולטה למשפטים

קליפ השבוע -

מסדרון הצדק - יואל שתרוג - אדמה יוצרת