על קו הזינוק - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

על קו הזינוק - יואל שתרוג - אדמה יוצרת