על חבל דק - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

על חבל דק - יואל שתרוג - אדמה יוצרת