פָּאלֶה-רוֹיָאל - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

פָּאלֶה-רוֹיָאל - יואל שתרוג - אדמה יוצרת