אמנון ותמר - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

אמנון ותמר - יואל שתרוג - אדמה יוצרת