"פריז - עלי שלכת" יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

"פריז - עלי שלכת" יואל שתרוג - אדמה יוצרת