פלאס דה ווז'- יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

פלאס דה ווז'- יואל שתרוג - אדמה יוצרת