"נסיך גאות ושפל" יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

"נסיך גאות ושפל" יואל שתרוג - אדמה יוצרת