מדרגות נאות - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

מדרגות נאות - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk -מדרגות נאות - הודו - מסע בזמן

"מדרגות מאות" ג'אנטאר מאנטאר - הודו צילום: יואל שתרוג - צמצם f18 מהירות 1:1000 iso 100

קליפ השבוע -

מדרגות נאות - יואל שתרוג - אדמה יוצרת