שקט בטרמינל

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

שקט בטרמינל