תרנגול כפרות

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

תרנגול כפרות