היא יושבה לחלון

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

היא יושבה לחלון