שקיעתה של הזריחה

מאת:
יואל
שתרוג
23/4/2020

תמונת השבוע -

שקיעתה של הזריחה

עין יהב - צילום: יואל שתרוג "אין פנאי ואין עוד תקווה, הכל מתמוטט נשאר רק חלום - כשהפטרייה הופיעה פתאום בחלון אין ספק שזוהי שקיעתה של הזריחה"....

23/4/2020

קליפ השבוע -

שקיעתה של הזריחה

23/4/2020