סימני הזמן - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

סימני הזמן - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk -סימני הזמן - הודו - מסע בזמן - ג'אנטר מאנטאר

"סימני הזמן" ג'אנטאר מאנטאר -הודו - צילום: יואל שתרוג צמצם f10 מהירות 1:200 iso 100

קליפ השבוע -

סימני הזמן - יואל שתרוג - אדמה יוצרת