שלח לי שקט

מאת:
יואל
שתרוג
30/4/2020

תמונת השבוע -

שלח לי שקט

שלח לי שקט - צילום: יואל שתרוג "שלח לי שקט טוב מוגן, שלח לי שקט מענן, שלח לי שקט ממוכן. לשמוע שקט לא מכאן, תשלח לי שקט בקופסא, מארץ רחוקה".

30/4/2020

קליפ השבוע -

שלח לי שקט

30/4/2020